אטרקציות באילת - אילת פאן

אילת פאן - אטרקציות באילת
חפש אטרקציה:   
סל הקניות: (ריק)
בחר קטגוריה

הצטרף אלינו

הצטרפו לניוזלטר של אילת פאן עכשיו ותהיו הראשונים לדעת על אטרקציות מיוחדות ומבצעים חדשים

שם:
דוא"ל:


באנר צד זול ורן
באנר צד פרדייז

תקנון אילת פאן

דף הבית > תקנון האתר
מבוא
1.1
 "אילת פאן" אתר אינטרנט מפעיל דלפק  וירטואלי למכירת אטרקציות ושרותי תיירות באילת וסביבתה, לכל האוכלוסיה בארץ ובחו"ל.
1.2 
כל האטרקציות התמונות והאביזרים המופיעים באתר להמחשה בלבד.
ניתן לבצע הזמנות גם בטלפון בשעות הפעילות, כמו כן, בהזמנה ישירה או טלפונית המזמין מצהיר כי הוראות תקנון זה ידועות וברורות לו, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או דרישה או תביעה במישרין או בעקיפין כנגד בעלי האתר או מפעיליו או מנהליו או מי מטעמם עקב פעולתם בהתאם לתקנון זה.  
1.3 
המכירה בכפוף לתקנון-  תשלום בכרטיסי אשראי בלבד. כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה.
1.4 
הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין אתר אילת פאן, לכל דבר ועניין. הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
הזמנת אטרקציות ושרותיי תיירות באתר
2.1
 על מנת להזמין אטרקציות או שרותיי תיירות מסוג אחר המוצעים, באתר עליך להזין ברכישה באתר או למסור טלפונית, את כל הפרטים הנדרשים כך למשל ביחס למזמין האטרקציה, סוג האטרקציה והמועד לאספקתה, והכול כמפורט באתר. מועד אספקת השוברים שעתיים מינימום מרגע הרכישה ועד 24 שעות מקסימום.
2.2
לאחר ביצוע ההזמנה ישלח (תוך שעתיים מינימום עד 24 שעות מקסימום) אליך בדואר אלקטרוני אישור ראשוני על קליטת פרטי הזמנתך. אישור זה מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו במערכת.
לאחר וידוי תוקפו של כרטיס האשראי אשר פרטיו נמסרו לחיוב, ישלח אליך אישור סופי בדבר ביצוע ההזמנה. אישור זה יחייב את האתר לספק את האטרקציה הנדרשת למקבלה, בהתאם להזמנה ובהתאם להוראות תקנון זה.
2.3
 כדי שנוכל לספק למקבל השרות המוזמן, צריכה ההזמנה להתקבל ולהיקלט באתר באופן תקין ומסודר, כשהיא מכילה את כל הפרטים הנדרשים ולחיוב המזמין. האתר לא יוכל לספק את האטרקציה או השרות המוזמן שהזמנת, אם ההזמנה לא נקלטה בו, או אם נקלטה באופן משובש, וזאת, גם אם מקור התקלה הוא במחשבי האתר.
2.4
 יש לציין, כי האחריות, למסירת פרטים מדויקים של מזמין השרות חלה על מזמין האטרקציה. במידה והשובר הלך לאיבוד או שנגרמו הוצאות נוספות כתוצאה מפרטים בלתי מדוייקים שנמסרו יחולו הוצאות אלה על מזמין השירות והאתר יהיה פטור מכל אחריות.
2.5
הגשת פרטים אישיים כוזבים הינה עבירה פלילית ועוולה אזרחית ואנו מחזיקים את מוסר הפרטים אחראי לכל נזק ו/או הוצאה שתגרם לאתר ו/או לבעליו ו/או למפעיליו עקב כך.
2.6
אנו מעריכים את העובדה שהזמנת אטרקציה או שרות תיירות מסוג אחר באמצעותנו ונדאג לאבטח את המידע האישי שלך. הפרטים האישיים שימסרו בעת ההזמנה ישמרו באתר תוך הקפדה על סודיות הפרטים.
פרטי כרטיס האשראי שלך מאובטחים בשרת מאובטח של אתר eilat fun ונשמרים בשרת שלהם על מנת למנוע גישה למידע ולמירב האבטחה.
תנאי שימוש ורכישה
3.1
תנאי שימוש ורכישה אלה מגדירים את זכויות וחובות המזמין בעת הזמנת אטרקציה כלשהי באתר ופועל יוצא מכך. תנאים אלו מהווים הסכם מחייב בין המזמין לבין בעלי האתר.
3.2
האתר יספק את האטרקציה הנבחרת למזמין כפי שצוין על ידי המזמין בהזמנה (בכפוף להערות האטרקציה) בתנאי שבבעלות המזמין כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, וחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את עסקת הרכישה שביצע מזמין האטרקציה.
3.3
אם אין באפשרותנו לספק את האטרקציה המוזמנת מכל סיבה שהיא למרות שהיא מופיעה באתר, או שחברת כרטיס האשראי לא אישרה את חיוב המזמין, לא נהיה חייבים לספק את המוצרים או השרותים המוזמנים. במקרה זה תשלח אל המזמין הודעה מתאימה בדואר אלקטרוני ונמנע מחיוב כרטיס האשראי, אשר פרטיו נמסרו לחיוב.
למרות האמור לעיל, במקרה והינך מזמין "סל אטרקציות" ייעשה כל מאמץ לספק את הסל על פי תיאורו באתר.
3.4
ביטול הזמנת אטרקציה שהיא נשלחה יחוייב בדמי ביטול 5% ממחיר האטרקציה עד 24 שעות לפני מועד זמן האטרקציה, בכל מקרה אחר, ניתן לא יהיה לבטל ללא דמיי ביטול. העיסקה כפי ששולמה ע"י המזמין תחוייב -50% דמי ביטול ביום מועד ההזמנה עד שעתיים לפניי לאחר שנקבע מועד. אי מימוש האטרקציה לאחר שנקבע מועד ללא הודעה מוקדמת על פי תנאי המקום יחוייב ב-100% דמי ביטול כפי ששולמה ע"י המזמין. אי ניצול חלק מכרטיס משולב אין החזר כספי ויחוייב ב-100% דמי ביטול. אין לפרק חבילות ומבצעין בכפוף לתקנון ואין להעבירם לאדם אחר
 

תשלום ואספקה
 4.1
לאחר סיום ביצוע ההזמנה, יחויב המזמין מיידית (בכפוף להסדרים ספציפיים בינו לבין חברת כרטיסי האשראי) בתשלום מלא בגין האטרקציה או כל שירות אחר שהוזמן דרך האתר.
4.2
יצויין כי האתר יעשה כמיטב יכולתו לביצוע ההזמנה למקבלה בתאריך המבוקש ובהתאם לסוג האטרקציה שנבחר אולם אין האתר יכול להתחייב לגבי שעה מדוייקת של אספקת האטרקציה. שכן, השינויים מבוצעים ע"י חברות האטרקציות ובהתאם למדיניותן. כמו כן, במידה ויהיה צורך בשינויי זמנים, האתר יעשה כמיטב יכולתו לעדכן במידה וצויין בהזמנה "ייתכנו שינויים בזמנים". 

האתר יעשה כמיטב יכולתו לספק למזמין מהאתר האטרקציה בכפוף לאמור בסעיף 4.3
 דלעיל, בהתאם למועד הנבחר על ידי מזמין האטרקציה, האמור בסעיף זה הינו כפוף ל"כח עליון" (שביתה, מזג אויר,מלחמה וכיו"ב). במקרים שכאלה ידחה ביצוע אספקת השירות עד לאחר חלוף הגורם המעכב אשר לגביו אין לאתר שליטה והוא מהווה בחינת כח עליון.
4.4
אספקת השובר למזמין האטרקציה תתבצע:
ע"י דואר אלקטרוני, המזמין יהיה חייב להראות ולהציג שובר בכניסה לאטרקציה אותה רכש.
4.5
השובר אותו יציג המזמין יוחלף בכרטיס כניסה לאתר האטרקציה שנרכש.
בעלי האתר ו/או מפעיליו יהיו אחראים לעדכן את מפעילי האטרקציות כי המזמין עתיד להגיע.
4.6
המחירים המוצגים באתר הינם בדולר ארה"ב ובשקלים חדשים, כוללים מע"מ, אלא אם כן צוין לידם במפורש אחרת. אנו רשאים לעדכן את מחירי המוצרים ו/או האטרקציות באתר מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה מבוצעת כלשהי הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.
תנאים נוספים
5.1
בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו לא ישאו במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לכל מקרה שבו רכישה של מזמין לא תתקבל במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת ממזמין לבצע הזמנות.
 5.2
בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו לא ישאו באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי מזמין האטרקציה או כל גורם אחר שאינו בשליטתה המלאה.
5.3
בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו שומרים לעצמם את הזכות לסגור את האתר על פי שיקול דעתם, בין היתר באם יתברר להם שמתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית.
5.4
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו יעכבו ו/או ימנעו את קיום הזמנת ו/או אספקת האטרקציות או השירותים שנרכשו באופן מלא או באופן חלקי ו/או שלא בהתאם למועדים שנדרשו ו/או אם יפגעו תקלות במחשוב ו/או מערכות הטלפון ו/או כל גורם תקשורת אחר בהשלמת תהליך הרכישה ו/או האספקה אם בשל פעולות איבה ו/או שביתה ו/או השבתה ו/או גיוס מילואים בהיקף מיוחד ו/או כל גורם אחר שהינו בגדר כוח עליון ימנע ו/או ייפגע תהליך רכישת ו/או אספקת המוצרים או השרותים, רשאים בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מנהליו להודיע על ביטול הזמנה ספציפית כלשהי.
5.5
פניה ו/או כניסה לאתר, בין למטרת ביצוע הזמנה ו/או רכישה ובין אם לכל מטרה אחרת, מהווה הבעת הסכמה של הפונה לקבלת מידע באופן שוטף באמצעות הדואר האלקטרוני ביחס לפעילות המבוצעת ו/או מוצעת באתר, וזאת אלא אם הודיע הפונה אחרת.
אין באמור לעיל כדי להטיל מחויבות כלשהי על האתר ביחס למשלוח מידע כלשהו.
5.6
החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון וכללי השתתפות מזמן לזמן.

אחריות
האתר יסיים את מחויבותו כלפי מזמין האטרקציה עם מסירת השובר ומימוש באטרקציה המוזמנת.
בעלי האתר ו/או מפעיליו לא ישאו באחריות כלפי מזמין האטרקציה בגין תקלות או שיבושים במשלוח ההזמנה/שובר הגעה בדואר אלקטרוני, ובלבד שהאתר פעל בהתאם לפרטים שסופקו לו.
האחריות לאטרקציה, הן ע"י מפעיליה וכוללות מתן שירותים והן הכוללות מוצרים, אשר פורסמו לרכישה באתר, לרבות איכותם, בטיחותם והתאמתם למזמין האטרקציה, והיא מוטלת באופן בלעדי על ספקי השירות ו/או המוצרים.
בעלי האתר ו/או מפעיליו לא ישאו באחריות כלשהי לכל נזק שיגרם (אם יגרם), גוף או רכוש, למזמין השירות עקב שירותו ו/או בטיחותו.
השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא. לא תהיה למזמין האטרקציה או השירות שרכש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכים ולדרישות. הכל בכפוף לכך כי האתר מילא אחר האמור בפרטי ההזמנה בכפוף לסייגים המתוארים בתקנון דלעיל.
האתר אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשביו, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשרות לאתר - או מי מספקיה.

דף הבית | תקנון | הוסף למועדפים | תוכנית השותפים